Data Analyst jobs

WeWork

27 Oct

Data Analyst

Kenya

Elekta

02 Nov

Business Data Analyst

Kenya

CompuGain

20 Oct

Data Analyst (Domain Experience)

Kenya

Mobify

25 Oct

Data Analyst (Co-op)

Nairobi

OGSystems

18 Oct

Statistician/Data Analyst II

Kenya

Snapchat HQ

27 Oct

Recruiting Systems Data Analyst

Kenya

ARM

20 Oct

2017 Graduate Data Analyst/Developer

Kenya

MalwareBytes

29 Nov

Sr. Data Analyst, Big Data Visualizations

Kenya