Data Analyst jobs

Sort by:

  Kava

  11 Dec

  Data Analyst

  Nairobi

  brightermonday.co.ke

  16 Nov

  Data Analyst

  Kenya

  twago.com

  02 Sep

  Freelance Job: Big Data Analyst

  Kenya

  freelancer.com

  11 Dec

  Freelance Job: Data Entry/Data Analyst

  Kenya

  freelancer.com

  11 Dec

  Freelance Job: SAP Data Analyst

  Kenya

  FRS

  08 Nov

  Senior Data Analyst

  Kenya

  Lutheran World Federation

  29 Nov

  Data Analyst - Education

  Nairobi

  freelancer.com

  06 Dec

  Freelance Job: Complete IKM Data Analyst Test

  Kenya